Het kenteken

Het symbool van de rijzende zon met in haar stralen het wapenschild van Schoten
en in het Japans "karate" hoeft geen betoog. V.O.R.I.S. initialen van de instantie, die ons bij aanvang en gedurende de eerste jaren het gratis gebruik van de turnzalen van de rijksinstituten kon toezeggen. Een vorm van erkentelijkheid dus. De zwarte gordel,
doorheen de initialen, het streven van elke karateka!
De knoop gevormd door de letter R symboliseert de onzichtbare binding, die VORIS KARATE SCHOTEN kenmerkt, dit reeds al meer dan 36 jaar. Een tikkeltje romantiek maar dat kan zelfs in karate.
Bij de opening van de Gemeentelijke sporthal in 1975, verplaatsten wij onze dojo, we konden toen onze naam veranderd hebben, maar inmiddels was VORIS KARATE in het karategebeuren een zulk danig begrip geworden dat het bestuur besloot deze te handhaven, in plaats van de naam aan te nemen van de een of andere Japanse oud-strijder